POR 2.2 – Programul Operațional Regional Axa 2.2

Finanțare

min. 1,5 mil. euro – max. 6 mil. euro

Angajamente

Crearea a cel putin unui loc de munca

Beneficiari

IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Conditii principale POR 2.2:

→ Firma existenta de minim 1 an;

→ Firma se incadreaza in categoria IMM (10 – 249 angajati);

→ Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;

→ Finantare intre 45% si 70%;

→ Finantare cuprinsa intre minim 1.500.000 Euro si maxim 6.000.000 Euro.

Ajutor financiar nerambursabil:

→ Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 1.500.000 Euro – 6.000.000 Euro

→ Intreprinderi mici si microintreprinderi: 55% –  70% finantare nerambursabila

→ Intreprinderi mijlocii: 45% – 60% finantare nerambursabila

Solicitanti / beneficiari eligibili:

→ IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:

• cu un istoric de functionare de minim 1 an

• cu profit din exploatare > 0

Locul de implementare a proiectului este situat in:

→ in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole, exclus microintreprinderi

→ in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole

Criterii generale de eligibilitate POR 2.2 (conditii obligatorii de respectat):

→ Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov

→ La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment

Pentru ce poate fi solicitat sprijinul? (Investitiile sprijinite):

Categoriile de investitii sprijinite prin intermediul acestei prioritati vizeaza:

→ Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie

→ Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui →produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie

→ Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie.

Investitii in active corporale:

→ Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/ servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;

→ Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;

→ Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Investitii in active necorporale:

→ Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

→ Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului

→ Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor

→ Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc.

nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

Definitie investitie initiala:

→ crearea unei unitati

→ extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie

→ diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior

Etapele colaborării

1. Începerea colaborării

Oferta noastră constă într-o întâlnire gratuită pentru a va prezenta pașii care urmează, dacă doriți să colaborăm va fi nevoie de un avans, iar din proiect se va deconta consultanța doar în cazul în care proiectul este câștigător. Cu ajutorul acestei etape putem afla exact ce vă doriți și cum vă putem ajuta mai bine.

Read more

2. Redactare proiect

Împreună vom discuta despre ideile principale privind proiectul dumneavoastră. Vă vom cere detaliile necesare pentru a realiza obiectivul dorit și vă vom îndruma înspre varianta potrivită și eligibilă. Proiectul va fi realizat într-un mod cât mai profesional și la termenul stabilit împreună.

Read more

3. Depunere proiect

Vă scutim de un drum și un gând în privința pregătirii dosarului de depunere. Vom strânge și completa toate actele necesare până la momentul depunerii proiectului și vă vom anunța când este momentul în care va trebui să vă prezentați pentru semnarea acordului de finanțare.

Read more

4. Implementare proiect

Întocmirea ofertelor, documentației pentru achiziționarea echipamentelor și recepția acestora poate fii dificilă în anumite cazuri. După acceptarea proiectelor, noi, echipa Optim Consulting, vă vom sta la dispoziție pentru a găsi soluții și distribuitorii potriviți pentru afacerea dumneavoastră.

Read more

5. Asistență post-implementare

Încă un bonus de care veți profita este prezent în faptul că pe o perioadă de 3 ani după implementarea proiectului vă vom redacta raportările de monitorizare a proiectului pentru a vă ușura munca și pentru a ne asigura ca toate acțiunile respectă regulile Start-up Nation.

Read more

Optim Consulting

Servicii profesionale
de consultare şi elaborare proiecte

Află și tu cât de ușor este să aplici la un astfel de program de finanțări.