Start-Up Nation 2022

Finanțare

200.000 LEI (nerambursabili)

Contribuție proprie

5%-15%

Dată estimată de lansare

iunie 2022

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ 200.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 2 locuri de muncă
➤ 100.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 1 loc de muncă

Pentru Persoane de Diaspora:
Beneficiarii ce se află în diaspora și doresc să se întoarcă în România pentru a deschide o afacere au un buget special pentru programul Start UP Nation 2022.

Cine poate accesa finanțare prin programul Start Up Nation

➤ Pot aplica pentru Programul Start up Nation 2022 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 01.01.2020.
➤ Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, IF, ONG etc;
➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Condiții de eligibilitate pentru programul Start Up Nation

➤ Firme (SRL) înființate după date 01.01.2020
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu puteți accesa Start-up Nation 2022 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation, Grant Capital de Lucru, HORECA sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programele menționate;

Coduri CAEN eligibile

➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibile;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului.

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare realizării activității propuse, inclusiv capitalul de lucru cu excepția:
➤ Echipamente tehnologice reprezentate de mijloacele fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice;
➤ Achiziţionarea de spaţii de lucru;
➤ Mijloace de transport cu combustie internă: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri etc;
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 50.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
➤ Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru;
➤ Pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare de Minim 25.000 lei ce va conține minim:
1. site de prezentare sau magazin on-line
2. domeniu web
3. cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line
4. un soft necesar desfășurării activității
5. semnatură electronică
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologice;
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei/personă;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului (10.000 lei);
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei.

Cheltuieli neeligibile:
➤ Achiziția de echipamente în leasing sau second-hand;
➤ Jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
➤ Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede;
➤ Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Etapele colaborării

1. Începerea colaborării

Oferta noastră constă într-o întâlnire gratuită pentru a va prezenta pașii care urmează, dacă doriți să colaborăm va fi nevoie de un avans, iar din proiect se va deconta consultanța doar în cazul în care proiectul este câștigător. Cu ajutorul acestei etape putem afla exact ce vă doriți și cum vă putem ajuta mai bine.

Read more

2. Redactare proiect

Împreună vom discuta despre ideile principale privind proiectul dumneavoastră. Vă vom cere detaliile necesare pentru a realiza obiectivul dorit și vă vom îndruma înspre varianta potrivită și eligibilă. Proiectul va fi realizat într-un mod cât mai profesional și la termenul stabilit împreună.

Read more

3. Depunere proiect

Vă scutim de un drum și un gând în privința pregătirii dosarului de depunere. Vom strânge și completa toate actele necesare până la momentul depunerii proiectului și vă vom anunța când este momentul în care va trebui să vă prezentați pentru semnarea acordului de finanțare.

Read more

4. Implementare proiect

Întocmirea ofertelor, documentației pentru achiziționarea echipamentelor și recepția acestora poate fii dificilă în anumite cazuri. După acceptarea proiectelor, noi, echipa Optim Consulting, vă vom sta la dispoziție pentru a găsi soluții și distribuitorii potriviți pentru afacerea dumneavoastră.

Read more

5. Asistență post-implementare

Încă un bonus de care veți profita este prezent în faptul că pe o perioadă de 3 ani după implementarea proiectului vă vom redacta raportările de monitorizare a proiectului pentru a vă ușura munca și pentru a ne asigura ca toate acțiunile respectă regulile Start-up Nation.

Read more

Optim Consulting

Servicii profesionale
de consultare şi elaborare proiecte

Află și tu cât de ușor este să aplici la un astfel de program de finanțări.